1. זײַן

ס: דאָיקײט, װירקלעכקײט, אַקטועלקײט, רעאַלקײט אאַז״װ ~> אַדי; דאָס זײַן, באַשטאַנד, עקסיסטענץ, קאָעקסיסטענץ, סובסיסטענץ, לעבן, רעאַליטעט, הװיה, מציאות, יש, פֿאַקט, ^טאַטזאַך; דער אַבסאָלוט; אָנטאָלאָגיע. װ: זײַן, עקסיסטירן, געפֿינען זיך, באַשטײן, אָטעמען, לעבן; האָבן עקסיסטענץ; זײַן בנימצא, זײַן במציאות; זײַן באמת, זײַן בפּועל ממש ~>362 דאַי: דאָיק, זײַיק, עקסיסטירנדיק, במציאותדיק, בנימצאדיק, הװיהדיק, װירקלעכ, פֿאַקטיש, ^טאַטזאַכלעך, ^אַקטועל, רעאַל, װאָר, אמתדיק, פּאָזיטיװ, … More 1. זײַן